Legislatívny servis a poradenstvo

Zabezpečíme Vám poradenstvo v odpadovom hospodárstve, návrh systémových riešení, vypracovanie poplatkových kalendárov, programov odpadového hospodárstva a súhlasov na nakladanie. Poradenstvo v oblasti separovaného zberu, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. Pravidelné mesačné alebo štvrťročné poradenstvo v zmysle legislatívy odpadového hospodárstva  a súvisiacej legislatívy životného prostredia v SR a EÚ, ktoré zahŕňa sledovane zákonov, vyhlášok, výnosov a nariadení  a ich zavádzanie do praxe v prevádzkach zákazníka a zastupovanie zákazníka pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.

Máte o službu záujem?
Nechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa Vám ozveme

Ďalšie služby

Kontakt

Top