Outsourcing odpadového hospodárstva

Naša spoločnosť Vám ponúka v rámci svojich služieb tiež outsourcing odpadového hospodárstva. Preneste na nás všetky aktivity nesúvisiace s hlavnou činnosťou Vašej spoločnosti a môžete sa sústrediť na dôležitejšie veci. Outsourcing je forma externého obstarávania služieb, ktorou Vám naša spoločnosť ponúka zabezpečenie všetkých povinností súvisiacich s odpadovým hospodárstvom Vašej spoločnosti. Na základe vykonania auditu a informácii o množstvách a druhoch Vami produkovaných odpadov Vám vytvoríme funkčný systém zhromažďovania, skladovania a spracovania odpadu. Preškolíme Vašich zamestnancov ako nakladať s odpadom. Odvezieme a zhodnotíme/zneškodníme Vaše odpady a zabezpečíme vypracovane potrebnej dokumentácie.

Máte o službu záujem?
Nechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa Vám ozveme

Ďalšie služby

Kontakt

Top