Medzi mnohé zrealizované projekty patrí:
 




D4R7 – sanácia environmentálnej záťaže



Konzorcium Mrozek – Asanácia polyfunkčného objektu Apolo – odvoz a likvidácia odpadu



D4R7 – búracie práce, odvoz a likvidácia odpadu



Hotel Intercontinental – búracie práce



Konzorcium MROZEK – Metrostav a.s. – Búracie práce Nemocnica Rázsochy Bratislava, odvoz
a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu



MSJ Group – likvidácia/zhodnotenie a odvoz odpadu z búrania stavby ISTROPOLIS Bratislava



UNIMAR Trade – sirupáreň Rovinka - deštrukcia objektov vrátane prevzatia odpadov z demolácie na ich ďalšie zhodnotenie/zneškodnenie



Konzorcium MROZEK – Metrostav a.s. – Búracie práce Nemocnica Rázsochy Bratislava, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu



Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava – Nemocnica Antolská – odvoz a likvidácia odpadu



MROZEK a.s.-  Autobusová stanica Mlynské Nivy – odvoz a likvidácia odpadu



Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava – Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel Humenné – odvoz, dekontaminácia  a uloženie nebezpečného odpadu



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v areály Vinohradníckej ulice v Bratislave

 

Našimi partnermi ktorým poskytujeme služby sú:

$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col