Medzi mnohé zrealizované projekty patrí:
 
D4R7 – sanácia environmentálnej záťažeKonzorcium Mrozek – Asanácia polyfunkčného objektu Apolo – odvoz a likvidácia odpaduD4R7 – búracie práce, odvoz a likvidácia odpaduHotel Intercontinental – búracie práceKonzorcium MROZEK – Metrostav a.s. – Búracie práce Nemocnica Rázsochy Bratislava, odvoz
a zhodnotenie/zneškodnenie odpaduMSJ Group – likvidácia/zhodnotenie a odvoz odpadu z búrania stavby ISTROPOLIS BratislavaUNIMAR Trade – sirupáreň Rovinka - deštrukcia objektov vrátane prevzatia odpadov z demolácie na ich ďalšie zhodnotenie/zneškodnenieKonzorcium MROZEK – Metrostav a.s. – Búracie práce Nemocnica Rázsochy Bratislava, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie odpaduMetrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava – Nemocnica Antolská – odvoz a likvidácia odpaduMROZEK a.s.-  Autobusová stanica Mlynské Nivy – odvoz a likvidácia odpaduMetrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava – Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel Humenné – odvoz, dekontaminácia  a uloženie nebezpečného odpaduMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky – odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v areály Vinohradníckej ulice v Bratislave

 

Našimi partnermi ktorým poskytujeme služby sú:

$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col
$item->$name_col