Sanácie environmentálnych záťaží

Zabezpečujeme rekultiváciu skládok,  sanáciu a odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktoré vznikli pri neodbornej a nezákonnej manipulácii a dostali sa priamo alebo nepriamo do jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré kontaminovali a predstavujú  závažný environmentálny problém. Poskytujeme komplexný servis týkajúci sa sanácií environmentálnych záťaží, odborné a technické kapacity na realizáciu aj náročných projektov sanácie v zložitých geologických podmienkach.

Máte o službu záujem?
Nechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa Vám ozveme

Ďalšie služby

Kontakt

Top