Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Zabezpečíme Vám pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov rôznych objemov. Prepravu odpadov zabezpečujeme na vozidlách, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy na prepravu odpadov po pozemných komunikáciách.

 

Stavebný odpad čistá suť:

Objem v m³

Cena*

5

200€

7

220€

10

250€

 

Zmiešaný stavebný odpad:

Objem v m³

Cena*

5

230€

7

260€

10

290€

30

550€

 

*Uvedené ceny sú bez DPH vrátane dopravy. Prenájom kontajnera: do 5 dní zdarma, viac ako 5 dní 2€/deň bez DPH, pri kontajneroch 10m³ a 30m³ 6€/deň

Are you interested in the offered services?
Leave us your contact details and will get in touch

More services

Contact

Top