Spoločnosť PURA W s.r.o. pôsobí na trhu odpadového hospodárstva viac ako 15 rokov. Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je oblasť nakladania s odpadmi. Cieľom spoločnosti PURA W s.r.o. je aktívne ovplyvňovanie a zlepšovanie životného prostredia s dôrazom na presadzovanie environmentálnych, legislatívnych a právnych predpisov. 

Svojim klientom poskytujeme kvalitné služby, inovatívne a profesionálne riešenia problematiky s odpadmi v súlade s najnovšími medzinárodnými trendmi. Klientami našej spoločnosti sú prevažne štátne inštitúcie, mestá, obce, domácnosti a podnikateľské subjekty. Poskytovanie služieb je založené na individuálnom prístupe a požiadavkách klienta s dôrazom na jeho spokojnosť.