Výkopové a zemné práce

V rámci výkopových prác Vám ponúkame výkop základov pre budovy, výkop inžinierskych sietí, výkopy súvisiace s opravou inžinierskych sietí a výkopy základov pre rodinné domy, chaty, ploty, oporné múry, chodníky, cesty alebo parkoviská. Taktiež výkop jám a rýh rôznych rozmerov (pivnica, šachta, žumpa, čistička odpadových vôd a iné), výkopy súvisiace s opravou vodovodu a kanalizácie, výkopy jazier a bazénov, kopanie odvodňovacích rýh vo vinohradoch, záhradkárskych osadách a záhradách.

V rámci zemných prác Vám ponúkame terénne úpravy pozemkov a záhrad, zrovnanie terénu, hrubé terénne úpravy, úpravu svahov (zarovnanie a tvorba svahu, svahovanie), prípravné stavebné práce, dokončovacie práce pri novostavbách, príprava pozemkov na výsev trávnika, drenáž a odvodnenie pozemkov.

Máte o službu záujem?
Nechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa Vám ozveme

Ďalšie služby

Kontakt

Top