a) Elektroodpad je triedený a zberaný  priamo v mieste jeho vzniku a prepravovaný do miesta jeho zhromažďovania alebo spracovania.
b) Elektroodpad je priamo  odovzdávaný v mieste jeho zhromažďovania a odberu, následne je prepravovaný do spracovateľského závodu.

V spracovateľskom závode sa jeho ekologickým spracovaním chrániacim zdravie ľudí získavajú druhotné suroviny. 

Takto získané druhotné suroviny sú následne využívané na výrobu nových produktov napr. železné a neželezné kovy, drahé kovy, plasty, sklo a ďalšie využiteľné suroviny.

Služby

Kontakt

Top